donderdag 1 december 2016

Moet ik protesteren als ik het niet eens ben met een factuur?

Wanneer je een factuur ontvangt op basis van een afgesloten overeenkomst (bv. aanneming, koop, levering van diensten,…) en je kan je vinden in de vermeldingen van de factuur, dan kan de factuur binnen de termijn vermeld op de factuur, worden betaald.

Het kan echter ook zijn dat je niet akkoord bent met de vermeldingen op de factuur. Bijvoorbeeld: de bedragen op de factuur zijn incorrect; de diensten/werken die werden uitgevoerd en op basis waarvan wordt gefactureerd, werden niet of gebrekkig uitgevoerd; de geleverde producten zijn gebrekkig/beschadigd enz.

In dat geval moet je, in je hoedanigheid van handelaar of niet-handelaar, de factuur “protesteren”.

Want, wanneer je niet protesteert, dan aanvaard je de factuur. Door aanvaarding van de factuur geef je te kennen dat er een overeenkomst bestaat en dat de bepalingen van de factuur inderdaad overeenstemmen met de onderliggende overeenkomst.

Hoe doe ik dat? Lees verder op Euromex.be

Ontdek video's van ons aanbod en meer op YouTube